kristus.tv > støtt kristus.tv  
tilbake til start
folka bak kristus.tv
si din mening
hjelp andre
se tv
kristus.tv på tinget
støtt oss
Kristus.tv Trenger Støtte
Lise Jensen er leder for den støttegruppen som må til for å mobilisere kristus.tv slik at vi får gjennomslagskraft i samfunnet. Først må vi samle underskrifter til å registrere www.kristus.tv som et politisk parti. Dette får å få talerett rett inn på Stortinget. Samtidig er oppgaven hennes å samle E - mail adresser til idealister som ser hvilke muligheter som her ligger til å lage en bedre verden. Derfor ber jeg leser av dette om å fortelle andre om web - siden, og samle E - mail adresser til Lise Jensen. Hennes E-mail adresse er; wwwkristustv@groups.msn.com.
www.kristus.tv vil bli utviklet gradvis, og alle de som har vervet seg som støttemedlemmer vil bli oppdatert med utviklingen til web – siden gjennom sine E – mail adresser. For dette er gratis. Vi er ute etter å finne nøkkelpersoner som kan motta en mappe med statuttene til "partiet" for der å samle underskrifter til dette. De vi søker må være engasjerte og iherdige og henvende seg til sine venner/arbeidskamerater for å få støtteunderskrifter. Vi trenger 5000 underskrifter. Her vil jeg bemerke at underskriften er på at dette systemet også er verdt å prøve politisk. Således kan altså den som skriver under godt være medlem av et annet parti.
Jeg garanterer, og gir et hellig løfte på, at ingen av E – mail adressene skal bli brukt med kommersielle hensikter. Det er også i tråd med livefilosofien bak kristus.tv at denne ikke skal brukes på noen måte til reklame. Det skal heller ikke med noen hensikt dukke opp pop-ups på siden. www.Kristus.tv er en ren side som kun har som mål å lage en bedre og mer medmenneskelig verden.
De støttespillerne som Lise Jensen samler vil, når det er nødvendig, bli bedt om å mobilisere venner og kjente til for eksempel demonstrasjoner. For filosofien bak www.kristus.tv er at også den minste mann blant folket skal kunne henvende seg til de forskjellige departementene for å få hjelp til, eller hjelpe til med, å løse en sak. I dag har statsforvaltningen www.dep.no/odin som sin hjemmeside, og der kan man gå inn på "Kontakt" knotten til de forskjellige departementene for så å sende en E - mail. Betingelsen er da at man legger igjen navn, adresse og sin E - mail adresse i tillegg til den meldingen man skriver. Det man sender blir altså hemmelig for andre internettbrukere enn departementets egne folk. Således kan forslag, som de statsansatte ikke engang forstår betydningen av, bli sensurert.
Derfor vil jeg, så snart www.kristus.tv er et politisk "parti", ved å ta en så riktig spørreundersøkelse som mulig, kreve at Kristus Stiftelse og www.kristus.tv får tilgang til de PIN koder som Skattevesenet bruker til å godkjenne selvangivelsen. Om de har argumenter slik at dette ikke går, så vil jeg kreve at de lager en ny PIN kode til alle stemmeberettige borgere i Norge beregnet til dette formål. Det er dette jeg kanskje kommer til å be folket hjelpe Samrådet om ved å samle seg til en demonstrasjon.
Frem til ”partiet" Kristus.tv er blitt stort nok til å få gjennomslagskraft ved å tale på Stortinget, så tror jeg vi må ty til noen demonstrasjoner. Den første syntes jeg burde være med et krav om at myndighetene opprettet en PIN – kode for alle stemmeberettige borgere i Norge. Først da er vi ordentlig i gang. For www.kristus.tv er en hjemmeside som virkelig vil revolusjonere hele det politiske liv. Så bli med og støtt deg selv!
Hilsen Hans Korsan
stkorsan@msn.com