kristus.tv > gi penger s i d e n   e r   u n d e r   u t v i k l i n g
tilbake til start
folka bak kristus.tv
si din mening
hjelp andre
se tv
kristus.tv på tinget
støtt oss
departementenes adresser
Her vil det dukke opp kontonr etc slik at man kan gi pengestøtte.