kristus.tv > nødhjelp s i d e n   e r   u n d e r   u t v i k l i n g
tilbake til start
folka bak kristus.tv
si din mening
hjelp andre
se tv
kristus.tv på tinget
støtt oss
Nødhjelp
Her kan du hjelpe folk hvor du vil i verden, og du bestemmer selv hva pengene skal gå til. Vi lar deg selv se at hjelpen virkelig kommer fram.