kristus.tv > om samrådet  
tilbake til start
folka bak kristus.tv
si din mening
hjelp andre
se tv
kristus.tv på tinget
støtt oss
Om Samrådet
Kristus Stiftelse eier web – siden og vedtektene til stiftelsen pålegger et av styrets medlemmer å være med i ledelsen av www.kristus.tv. Derfor er Hans Korsan, som er styreformann i Kristus Stiftelse, ansvarlig for at web – siden drives som vedtektene til stiftelsen forlanger at den skal. Ledelsen til Kristus.tv kaller vi for et Samråd.
Hans Korsan har mekanisk erfaring og har drevet med salg av forskjellige produkter, blant annet biler. Filosofien til web - siden kommer etter det han selv kaller "livets skole", og denne blir grundig forklart i hans kommende bok "Menneskenes puslespill".
Web – siden er under utbygging, så foreløpig så er det bare Hans Korsan som er med i Samrådet, foruten det datapanelet som har utviklet siden. Filosofien bak www.kristus.tv og realiseringen av prosjektet kommer fra Hans Korsan, men det er et webdesignerfirma som har laget web – siden.
Samrådet til web - siden trenger en politisk ledelse som ser nødvendigheten av denne politiske og medmenneskelige kriseløsningen, og denne forsøker jeg nå å finne. Så om du leser dette, og er en idealist på ditt område, samt at du har noe positivt å tilby, så tenk igjennom muligheten et slikt system kan gjøre for samfunnet. Send så et skriv om deg selv til min E - mail adresse og kom med et forslag om hva du kan gjøre for "partiet". Den første oppgaven til Samrådet er å samle underskrifter slik at Kristus.tv kan bli registrert som et politisk parti.
Lise Jensen er leder for støttegruppa til partiet. Foruten å markedsføre siden, så samler hun E - mail adresser til folk som er interessert i fremdriften til prosjektet. Trykk på knotten "Trenger støtte" og les mer om Lise Jensen og hennes gruppe.
Hilsen Hans Korsan
stkorsan@msn.com